Cơ Sở nước mắm gia truyền

NƯỚC MẮM SẦM SƠN

UY TÍN CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU 

Nước Mắm Cốt Cá Cơm

Nước Mắm Rút Nỏ

Nước Mắm Rút Nỏ

Nước Mắm Cốt Cá  Chim

 

Nước Mắm Côt Cá Trích

Nước Mắm Cá Cốt   Nục

Nước Mắm Cốt Cá Thu

Mực Khô Sầm Sơn

Đặc Sản Xứ Thanh

Mực Hới Sầm Sơn

Cá Mờm Khô Sầm Sơn

Mắm Chua Moi Đặc Sản Sầm Sơn

Mắm Tôm